Som frivillig skal du:

Være tilgængelig til afvikling i tidsrummet fredag den 30 august og lørdag den 31. august fra kl. 10-01 og til oprydning søndag den 1. september.

Være på vagt i minimum 8 timer under festivalen

Alternativ være tilgængelig og bruge timer i uge 35 til opsætning af festival pladsen.

Være velkommen til at deltage I vores travle planlægning af opgaver, der er masser at hjælpe med 🙂

Som frivillig får du:

Adgang til festivalen fredag den 30. august og lørdag den 31. august

4 stk. drikkekuponer pr. 8 timer og adgang til sandwich, kaffe, vand og sodavand i VIP teltet.

1 stk. T-shirt

Er du frivillig foreningsmedhjælper modtager din forening en del af overskuddet fra Furesø Festivalen

Retningslinjer for medhjælpere ved Furesø Festival

Vi har mange medhjælpere, som hver især har en vigtig rolle på festivalen. Som medhjælper er du vores ansigt udadtil og du skal være med til at give gæsterne den bedst mulige festivaloplevelse. Vi forventer derfor at du er serviceminded, positiv og i godt humør og at du deltager aktivt i arbejdet. Hvert arbejdsområde (bar, indgang, backstage, lager mv) har en leder, som er din ”“Ansvarlig”” og som er den person, der vil informere dig om arbejdsopgaverne. Er du i tvivl om noget spørg altid din ”“Ansvarlig””!

Selvom det er frivilligt arbejde har vi nogle krav til de personer, der hjælper os på festivalen.

Du skal være 18 år for at blive medhjælper (16 til 18-årige kan ansøge om arbejde som ungemedhjælpere).

Områder som bar, indgang og backstage prioriteres udfra relevant erfaring.

Du må ikke være påvirket (af alkohol, stoffer mm) mens du er på vagt og medfører øjeblikkelig bortsvisning/klip af armbånd.

Senest 1. august skal vi modtage følgende info på alle medhjælpere: Navn, tlf., e-mail, fødselsdato og T-shirt størrelse – samt bekræftelse på at alle medhjælpere har læst og accepterer medhjælper-retningslinjerne. Denne info sendes pr. mail til din “Ansvarlig”

Informationsmøder / Briefing / Udlevering af medhjælper-armbånd:

Der vil blive afholdt et briefing/infomøde for alle medhjælpere. Oplysninger om mødet følger fra din “Ansvarlig”.

Alle medhjælpere skal som udgangspunkt deltage i mødet, og din “Ansvarlig” har ret til at opsige aftalen hvis du udebliver uden gyldig årsag eller at give besked. Bliver du pludseligt forhindret må du informere din “Ansvarlig” forud.

Information om udlevering af medhjælperarmbånd følger fra din “Ansvarlig”

Vagtplaner/Arbejdsreglement:

Åbningstiderne er som følger:

Fredag den 30. august kl. 10.00 – 01.00 (sidste artist slutter 00.00)

Lørdag den 31. august kl. 10.00 – 01.00 (sidste artist slutter 00.00)

Alle medhjælpere skal møde ind hos deres ”Ansvarlig” på aftalt mødested på festivalpladsen ædru og frisk til at arbejde 1/2 time før vagtens påbegyndelse og skal krydses af i vagtplanerne på stedet.

Fordelingen af arbejdstider, pauser mm foretages af din “Ansvarlig” og du skal til enhver tid følge din ”“Ansvarlig” anvisning i arbejdet

Alle spørgsmål til vagtplaner rettes til din “Ansvarlig” og ændring kan kun ske efter aftale med denne.

Bliver du syg og ude af stand til at passe din vagt, er det dit ansvar at melde dig syg hos din “Ansvarlig”.

Har du modtaget dit armbånd og udebliver fra en vagt, uden at informere din “Ansvarlig” og uden at levere armbåndet tilbage vil du blive faktureret for armbåndets værdi efterfølgende (hvis du arbejder for en ekstern forening vil beløbet blive fratrukket betalingen til din forening).

Du må ikke drikke alkohol under din vagt og der er nul-tolerance overfor euforiserende stoffer. Der må ikke ryges under arbejdet hvor der er direkte kundekontakt eller i backstage. Korte 5 minutters rygepauser efter aftale med din “Ansvarlig”.

Alle steder hvor der håndteres penge og drikkekuponer anmoder vi personalet om ikke at have egne kontanter/kuponer på sig under arbejdets udførelse. I tilfælde af tvivl er det din egen sikkerhed. Tøj og personlige ejendele opbevares i de anviste bokse.

Særligt gældende for Bar-personalet.

Barerne lukker umiddelbart efter sidste koncert (dog senest 15 minutter efter).

Barchefen (=“Ansvarlig”) skal deltage i opfyldning af baren før åbning fredag og lørdag – efter nærmere aftale med Bar-koordinator.

Barchefen (=“Ansvarlig”) skal deltage i oprydning af baren efter lukning åbning fredag og lørdag – efter nærmere aftale med Bar-koordinator.

Kontrol

Vi arbejder på at minimere fejl og spild. Med så mange mennesker på arbejde er det vigtigt at vi tilstræber ensartet håndtering af arbejdsgangene og servicen, derfor husk at hvis du er i tvivl, spørg ALTID din “Ansvarlig”. Er der tvivl eller opstået en fejl, henvend dig ALTID til din “Ansvarlig”. Enhver form for snyd, tyveri, kopiering (dokumentsfalsk) mm. vil blive anmeldt til politiet.